top of page

Tarık Yıldızı Hakkında

Türkçe | English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim: Gerçek formuyla Tarık Yıldızı.. Geçen gelişlerinden birisinde gezegenler arası elektromanyetik dalgalar ve arklar o denli şiddetli oldu ki Nibiru Galaktik Kompleksi ana yapısı Nibiru / Nemesis Kızılı büyük bir yara aldı. Şu anki durumu böyledir. Bu yapı, içinde yer aldığı küçük galaktik sistemin öncül gezegenidir. Bu sadece basit bir yıldız ya da gezegen değildir. 7,5 milyar km'den uzun elektromanyetik alan çevresi, 3 tane 25 milyon km uzunluğunda kuyruğu, 150'den fazla gezegen yapısı, 13 tane Dünya'dan büyük uydusu, Kara Delik yapısı, ön tarafında devasa ve kara elektromanyetik bulut yer alıyor. Yüksek oranda demir ve kayaç kökenli bir yapıdır. Ana ve öncül gezegen Nibiru, Dünya'nın 20 katı büyüklüktedir. Daha başka rakamsal veriler de var. Kitabımda onları da paylaşacağım.

 

Genel Bilgiler

 

Jeoloji Tarihi araştırmalarında toprak katmanları içerisinde her 3500 yılda bir "stres ve değişim" gözlemlenmiştir. Toprağın şeklinde değişimler, toprağın camlaşması, toprağın oluşum katmanlarının ölçüsel farklılıkları, gökyüzünden gelen petroyağ yağmurları, demir oksit toz yığınları bulunmuştur. Diyebilirsiniz ki; "bazı yerlerde olmuş olabilir, her yerde olmamıştır ki".. 7-8 farklı coğrafi alanda yapılan incelemelerde aynı türden toprak streslerinin meydana geldiği belirlenmiştir. Üstelik o çağlarda petrol veya petroyağlar kullanılmıyordu. Toprakta yağmur görünümü veren ve birkaç metreyi bulan izler oluşturacak bir durum anca onların gökyüzünden gelmiş olacağı gerçeğidir. Ancient Apocalypse belgeselinde bu konuda detaylı bilgiler verilmektedir.

 

Naim bin Hammad'ın El Fitten orijinal kitabında, Hz.Ali'nin (ra) Kufe Camii'nde okuduğu orijinal "El Beyan Hutbesi" içinde, Hristiyanların "7 Trompet konusunda Pelin" bahsinde, bazı Hadislerde ismen, Kur'an'daki bazı Surelerde (Tarık, Duhan, Necm gibi) Tarık Yıldızı'ndan bahsedilir. Bununla birlikte Araştırmacı Yazar Zecharia Sitchin'in kitaplarında, Sümer yazıtlarında, Kızıldeli Hoppi Kabilesi'nin hikayelerinde, Antik Mısır anlatımlarında ve daha birçok yerde bu yıldızdan bahsedilmektedir. 3 yıl içinde 7 dilde 40'tan fazla ülkenin kaynaklarını taradım. Uçuk kaçık hikayeleri eleyerek mantıklı, akılcı, bütüncül anlatımları aldım. SOHO LASCO 2-3, Stereo A-B, ISIS ve ESA uydularına ait gözlem resimlerini ve videolarını inceledim. Anladım ki Tarık, Nibiru, Nemesis Kızılı, Planet X, Planet 12, İkinci Güneş gibi isimlerle anılan gök cismi aynı şeyi ifade ediyor; Güneş Sistemi'nin ötegezegen sıfatındaki kayıp / gözlenemeyen gezegenidir. Zira yörüngesel hareketi 3567 yıl olduğu için bu kadar uzun süreli gözlem ve bilgi dağıtım yapısı bulmak mümkün değildir. Zaten son gelişinde de Babillilerin ve Sümerlerin şehirlerini dahi yıktığı ve bu yıkım bütün dünyada meydana geldiği için geriye kalan insanların yazdıkları tabletler ve hikayeler bugünlere ulaşabilmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde farklı toplumlar bu yıldıza farklı isimler vermişlerdir. ABD Deniz Kuvvetlerinin, NASA'nın, ESA'nın, Amerikan Astronomi Derneği'nin bu yıldız ile ilgili 1910'lardan itibaren yaptığı bilimsel çalışmalar bulunuyor. Yıldız bizim Güneş Sistemi'mizde 1600 yıl kadar kalıyor ve 1000 yılı ara bölgede geçirdikten sonra İkiz Güneş Sistemi Nemesis Yıldız Sistemi içine giriyor. Burada da 1000 yıl kadar kalıyor. Bizim Güneş Sistemi'miz içinde kaldığı 1600 yıl boyunca en az 20-25 kere Güneş'e ve Dünya'ya yakınlaşıyor ve sonra uzaklaşıyor. 4-5 keresinde yakınlaşma çok daha fazla oluyor. Nihayetinde 1 veya 2 kere Dünya ile çarpışacak kadar yakına geliyor. Kuyrukları ile Dünya'ya temas ediyor. Graham Hancock'un "Ancient Apocalypse" belgesel serisinde Tarık Yıldızı'nın etkilerini anlatıyor ama ismini söylemiyor. Belgeselin yayınlandığı yer Küreselci platformu ve üstelik adama sözde bilim insanları da deli muamelesi yapıyor. O yüzden etkiyi yapan Tarık Yıldızı'nın ismini vermekten uzak duruyor. Küreselciler bu yıldızı çok iyi biliyorlar ve sıradan insanların bunu fark etmesini istemiyorlar. Kendileri için devasa sığınaklar yaptırdılar. Birçoğu şu anda bile o sığınaklardadır. Yerlerine dublörlerini ya da klonlarını bıraktılar.

 

Son 2-3 yıldır afetlerin ve felaketlerin sayısı ve gücü çok arttı. 2022 yılında sadece İtalya'da 14000'in üzerinde deprem meydana geldi ve Campi Fregrei süpervolkanı uyandı. Bütün dünya geneli toplamı deprem olma ortalaması 12500 kadardır.

 

Onca yıllık araştırmayı ve gözlemi kısaca anlatmak pek mümkün olmaz. Ancak yine de biraz anlatalım ki işin ciddiyeti anlaşılsın. Gaflet uykusunda olanlar için bir anlam ifade etmese de Hz.Nuh (as) zamanındakine benzer bir afet ile karşılaşacağımız kesindir. Hz.Nuh (as) zamanında sular 4000 metre yükselmişti. Kutup buzullarının, dağ buzullarının ve gökyüzündeki nemin hesaplamaları yapılınca Dünya'daki suların 457 metreye kadar yükselebileceği tahmin edilmektedir. Bu tahminin bir sebebi de Jeoloji tarihi incelemelerinde Jeolojik katmanlarda bulunanlardır. Daha önce birkaç Jeoloji raporunu paylaşmıştır. Aynı zamanda "Ancient Apocalypse" belgeselini seyrederseniz belgeselde anlatılanlara göre de haklı olduğumu göreceksiniz. Biz şunlara baktık:

 

1. Jeoloji Tarihi Araştırmaları

2. Önceki Medeniyetlerin Anlatımları

3. Dinler Tarihinin Anlatımları

4. Astronomi Tarihine Dair Bulguların Anlatımları

5. Astronomi Gözlemleri

 

Bu zamana kadar uzay gözlem merkezleri tarafından tespit edilen ve paylaşılan yayınlardan bazıları:

 

1. Tarık Yıldızı'nın bir kuyruğunun Neptün'e çarpması

2. Tarık Yıldızı'nın Sirius Takım Yıldızı'nda bulunan küçük bir yapıyı parçalaması

3. Tarık Yıldızı'ndan Venüs'e devasa plazma deşarjları ve elekrik arkları gönderilmesi

4. Tarık Yıldızı'nın Güneş yakınından geçmesi esnasında devasa patlamalara yol açması

 

Tarık Yıldızı'nın gelişi ile birlikte neler başladı?

 

1. Elektromanyetik patlamalar

2. Radyasyon yükselmesi

3. İyonosferin ve toprağın elektrik seviyelerinin yükselmesi ile birlikte ani büyük depremler

4. Plazma deşarjları

5. Demir oksit yağmuru

6. Asit yağmuru

7. Asteroit, Meteor ve Ateş Topu yağmurları

8. Megatronik depremler (M9+)

9. Gökyüzü fenomenleri

10. Şehirlerin ortasından lavlar çıkması

11. Dünyadaki major volkanların aktifleşmesi

12. Dünyada ani sıcaklık değişimleri ve mevsimlerin değişmesi

 

Ne zaman gelecek?

 

Herkesin merak ettiği soru bu.. Hz.Ali'nin (ra) El Beyan Hutbesi'ni Türkçeye çevirip anlattım. Burada bazı alametlerden ve işaretlerden bahseder.

 

1. O yıl 2 kere Güneş ve 2 kere Ay tutulması olur

2. O yıl Kabe'de gölge 2 kere görünmez

3. O yıl Kabe'yi haşerat basar

4. O yıl Şam'da büyük deprem olur

5. O yıllarda 5 Arap Kralın savaşı olur

6. O yıllarda Levant bölgesi karışır

7. O yılın Ramazan ayının 1. günü ve ikinci haftası Cuma gününe denk gelir

8. O yıl Kabe'yi su basar

9. O yıllarda Arap çölleri yeşerir

 

Hz.Muhammed (ASM) zamanında Arabi Ay Takvimi kullanılıyordu. Hicri Takvim kullanılmıyordu. Arabi Ay Takvimi'ne göre Ramazan ayının 2. Cuma günü sabah namazından veya Cuma namazından sonra bize "evlerinize kapanıp kapınızı ve pencerelerinizi örtün, yünlü elbiselerinizi giyin, secdeye varıp Subhun Kuddüsün duasını okuyun, kulaklarınızı ve gözlerinizi koruyun" nasihati verilmiştir.

 

Tarık Yıldızı'nın kuyruğu ya da uydularından birisi Dünya'nın yakınından büyük bir ışık ve gürültü ile geçecektir. 3-4 ay sonra Safer ayında ise Tarık Yıldızı meydana çıkacaktır. Ondan sonra kızılca kıyamet vardır. İnsanların dünya çapında nüfusu 3-5 milyona düşecektir. Geriye kalanlar geriye kalan çok az toprak ve su için savaşacaklardır. Tarık Yıldızı'nın gelişi öncesi ve geçiş gitmesi esnasında yıkılmayan yer kalmayacak ve Dünya karalarının % 70'inden fazlası sular altında kalacaktır. Hristiyanların İncil'inde "7 Trompet" bahsinde Pelin konusu geçer. "Onun gelmesi esnasında insanların, hayvanların ve bitkilerin 1/3'ü ölür, o geldiği zaman canlıların 1/3'ü ölür, geçip gitmesi sonrasında da canlıların büyük bir kesimi ölür" deniliyor.

 

Bütün bunlara bakarak içinde bulunduğunuz yılda Tarık Yıldızı'nın alametlerinin ve işaretlerinin tamam olup olmadığını kontrol etmek, tamam ise tedbir üzere bulunmak ve bunlar olmadan hazırlıklarınızı yapmak size kalmıştır. Bu konulardan anlamayan insanların sosyal medyada yer tutmak için atıp tutmalarına bakmayın. Hiç birisi kaynak gösteremez. Bizden aldığını sağda solda paylaşan ve her şeyi birbirine katan bir sürü kişi vardır.

 

Arap Astronomi Derneği Başkanı ve Arap ülkelerindeki Astronomi sevenler 250'den fazla teleskop ile Tarık Yıldızı gözlemi yapıyorlar. Onlara göre bu yıl tamam. Ancak bu yıl gelmezse önümüzdeki yıl kesin gözüyle bakıyorlar. Yahudiler ve Hristiyanlar geçen yıldan beri bekliyorlar. Siyon Devleti'nin ilanı ve Deccal'ın ortaya çıkışı da Tarık Yıldızı'nın gelişine bağlı. Müslümanlara göre ise Mehdi'nin meydana çıkışı ve Hz.İsa'nın (as) yeryüzüne indirilişi de Tarık Yıldızı'nın gelişine bağlı. Yakın bir zamanda 3 farklı zamanda 4 farklı sayha duyulacaktır. Bunlardan birisi Tarık Yıldızı'na, diğeri Mehdi'ye, diğer ikisi ise Cebrail (as) ile Şeytan'a ait olacaktır. Bunlar dini kaynaklarda anlatılmıştır. Ahir zamanda inançsızlar ve bozuk itikadlılar çoğalacağı için bunlara inanan da az olacaktır. Sözde Müslümanlar da bu konularla hiç ilgilenmeyecekler ve gaflet içerisinde yakalanacaklardır. Hadislerde bahsedilen alınması gereken tedbirler bulunuyor. Ancak onlara da itibar edilmektecektir. Küreselci medyası insanlara bundan haber vermeyecek ve haber verenleri de engelleyecektir. Zira Küreselciler Dünya nüfusunun azalmasını istiyorlar. Tarık Yıldızı da "Yıkıcı / Destroyer" ismi ile bu işi layığıyla yapacaktır. Küreselciler yaptırdıkları sığınaklara güveniyorlar.

 

Gelişi esnasındaki süreç

 

Tarık Yıldızı'nın gürültüsü duyulduğu zaman pek çok insanın kör ve pek çok insanın sağır olacağı Hadis'te ifade edilmiştir. Bu gürültülü ana "sayha" deniliyor. Sayha olduktan sonra 3-4 ay içerisinde Tarık Yıldızı meydana çıkacaktır ve ondan sonra daha büyük afetler oluşacaktır. Dünya'ya yaklaştıkça afetler ve felaketler her yeri saracaktır. Yıkılmadık yer kalmayacaktır. Meydana gelecek megatronik depremler "deprem fırtınaları" şeklinde olacak ve en küçüğü M11+ olacaktır. Dünya temizlenme sürecine başlayacaktır.

 

1. Sayhanın duyulmasından önceki süreç Güneş'in arkasında yer alacak ve günde 1-2 kere uygun açıda olanlar yarım saate kadar görüntü alabileceklerdir.

 

2. Sayhanın duyulması süreci: Şaşkınlık, sağır veya kör olma, aklını yitirme gibi haller belirecektir. Yüksek ihtimalle de büyük afetleri beraberinde getirecektir.

 

3. Sayhanın duyulması ile meydana çıkması arasındaki süreç: Çok büyük afetlerin ortaya çıkması söz konusu olacaktır.

 

4. Meydana çıkması: Üç kuyruğu net olarak görülecektir ve Ay kadar da büyük görünecektir. Çok büyük afetlerin başlamasına sebep olacaktır.

 

5. Meydana çıkması ile Dünya'ya çarpması arasındaki süreç: Yaklaşık 40 günlük zamanı kapsar. Bu sürenin ilk haftası içerisinde eşyalarınızı toplayıp güvenli alanlarınıza veya obalarınıza doğru yol almalısınız. Hava giderek kararacaktır ve kızıllık olacaktır. Demir oksit yağışı ile gök cismi düşmeleri hız kazanacaktır. İnsanlar nefes almakta zorlanacaktır. Meydanda olan sular (göller, denizler, okyanuslar, ırmaklar, çaylar, vs.) zehirlenecektir.

 

6. Dünya'ya çarpması: Carlos Munoz Ferrada'ya göre üç kuyruğu dünyaya çarpacaktır. Benim teorime göre iki kuyruğu Dünya'ya sürtüp geçecektir. Nerelerden sürteceğini haritalarda gösterdim. Ancak bu çarpma Dünya'da büyük bir fiziksel hasara yol açacaktır. 3 gün boyunca tam karanlık ve kızıllık olacaktır. Afetlerin zirve yaptığı bir zamandır.

 

7. Dünya'dan ilkin uzaklaşması: Bu süreç 40 ila 60 gün arasıdır. Büyük afetlerin devam ettiği zamandır. Karanlık ve kızıllık devam edecektir.

 

8. Dünya'dan tamamen uzaklaşması: 7 yıldan fazla sürecektir. Akıllı ve ilim sahibi insanlar için nispeten kolay ama diğerleri için ölüm dolu bir zamandır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Bizi ve yazdıklarımızı yeni keşfeden insanların her birisine ayrı ayrı anlatacak vaktimiz bulunmamaktadır. Sosyal Medyada, video paylaşım sitelerinde ve websitelerimizin blog alanlarında pekçok paylaşımlar yaptık. Onlara bakarak çeşitli bilgileri öğrenebilirsiniz. Ya da Tarık Yıldızı ile ilgili yazacağım kitabı bekleyebilirsiniz. Kimseye bir şey ispatlama ve kimseyi ikna etme zorunluluğumuz yoktur. Anunnakiler konusunda da soru sormayınız. Anunnakiler insanlardan önce Dünya'da yaşamış bir cin toplumudur. Çoğu Allah'ın iradesiyle Tarık Yıldızı'na bindirilip gönderilmiştir. Düz Dünya, Reptilyancılar, uzaylılar, Anunnakilerin insanları yaratması gibi şeylere inanmıyoruz. İnananlar da bizi ilgilendirmiyor. Biz beşeri ve dini bilimlere bakarak ayakları yere sağlam basan açıklamalar yapıyoruz. Farazi, uydurma, kaynakları olmayan saçmalıklara inanmıyoruz. İsmi ve soyismi, profil resmi, ciddi bir araştırmacı olup olmadığı belli olmayan insanların anlattıkları zaten bizim için en baştan yok hükmündedir. Bizi başkaları ile karıştırmayın. Dünyanın dört tarafından sosyal medya fenomenleri bizim paylaştıklarımızı alarak üstüne kattıkları saçmalıklarla insanlara servis ediyorlar. Ne Astronomi, ne Jeoloji, ne Dinler Tarihi, ne Genel Tarih, ne Semboloji ve ne de başka bilim dalı ile bir şey bilmeden sadece atıp tutup duruyorlar. Biz bunları söyleyince de bize "kendini beğenmiş" diyorlar. Bu alanda en uzman olan benim ve saçma şeylere ayıracak vaktim de yok. Gerçek ve doğru bilgi peşinde olan ihtiyacı olanı alır ama saçmalayıp duranlar anca kendi gibi akılsızları etrafına toplar.

 

 

Bülent Abdullah Turgut (BAT) Turk Alpha Centauri

 

Turkish Space Observers (TSO) Astronomi Araştırmacısı

Nibiru Çok Yönlü Araştırmacısı ve Uzmanı

nibiru-0004.jpg
nibiru-0005.jpg

About Nibiru Star

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture: Tariq Star in his real form.. On one of their last Decays, the interplanetary electromagnetic waves and arcs became so violent that the main structure of the Nibiru Galactic Complex, the Nibiru / Nemesis Red, suffered a major wound. That's the way it is now. This structure is the predecessor planet of the small galactic system in which it is located. This is not just a simple star or planet. it has an electromagnetic field circumference of more than 7.5 billion km, 3 tails with a length of 25 million km, more than 150 planetary structures, 13 satellites larger than Earth, a Black Hole structure, a huge and dark electromagnetic cloud in front of it. It is a structure of high iron and rock origin. The main and predecessor planet Nibiru is 20 times the size of Earth. There are also other numerical data. I will also share them in my book.

 

General Information

 

In Geological Historical research, "stress and change" have been observed in the soil layers every 3500 years. Changes in the shape of the soil, glazing of the soil, dimensional differences in the formation layers of the soil, petro oil rains from the sky, iron oxide dust heaps have been found. You can say; "It may have happened in some places, it hasn't happened everywhere".. in the examinations conducted in 7-8 different geographical areas, it has been determined that the same type of soil stresses occur. Moreover, at that time, oil or petro-oils were not used. A situation that gives the appearance of rain in the soil and will create traces of several meters is only the fact that they will have come from the sky. Detailed information about this is provided in the Ancient Apocalypse documentary.

 

In Naim bin Hammad's original book Al Fitten, Hazrat.In the original "Al-Bayan Sermon" that Ali (ra) read at the Kufa Mosque, Christians mention "Wormwood about the 7 Trumpets", the Star of Tariq is mentioned by name in some Hadiths, in some Suras in the Qur'an (such as Tariq, Duhan, Najm). However, this star is mentioned in the books of Researcher Author Zecharia Sitchin, Sumerian inscriptions, stories of the Red Sea Hoppi Tribe, Ancient Egyptian narratives and many other places. in 3 years, I have scanned the resources of more than 40 countries in 7 languages. By eliminating crazy crazy stories, I got logical, rational, holistic narratives. I have reviewed the observation images and videos of SOHO LASCO 2-3, Stereo A-B, ISIS and ESA satellites. I realized that the celestial body referred to by names such as Tarik, Nibiru, Nemesis Red, Planet X, Planet 12, the Second Sun means the same thing; it is the lost / unobservable planet of the Solar System in the capacity of an exoplanet. Because its orbital motion is 3567 years, it is not possible to find such a long-term observation and information distribution structure. Already, when he came last, he destroyed even the cities of the Babylonians and Sumerians, and since this destruction occurred all over the world, the tablets and stories written by the remaining people have been able to reach today. Different societies in different parts of the world have given different names to this star. There are scientific studies conducted by the US Navy, NASA, ESA, the American Astronomical Society about this star since the 1910s. The star stays in our Solar System for about 1600 years, and after spending 1000 years in the Deconference, it enters the Twin Solar System Nemesis Star System. It also stays here for about 1000 years. During the 1600 years it has been in our Solar System, it has come close to the Sun and Earth at least 20-25 times, and then moved away. 4-5 times the rapprochement happens much more. Eventually, it comes close enough to collide with the Earth 1 or 2 times. It touches the Earth with its tails. In Graham Hancock's "Ancient Apocalypse" documentary series, he describes the effects of Tariq Yildiz, but does not mention his name. The place where the documentary is broadcast is the Globalist platform, and moreover, the so-called scientists treat the man as a madman. That's why he avoids giving the name of the Tariq Star that made the impact. Globalists know this star very well and they don't want ordinary people to notice it. They built huge shelters for themselves. Many of them are in those shelters even now. They left their doubles or clones in their place.

 

The number and strength of disasters and catastrophes have increased a lot in the last 2-3 years. in 2022, over 14000 earthquakes occurred in Italy alone, and the Campi Fregrei supervolcano woke up. The total worldwide average of earthquakes is about 12500.

 

It would be unlikely to briefly describe all these years of research and observation. However, let's tell you a little bit so that the seriousness of the job is understood. Although heedlessness does not mean anything to those who are asleep, Hazrat.It is certain that we will encounter a disaster similar to the one in the time of Noah (as). Hz.In the time of Noah (as), the waters had risen by 4000 meters. It is estimated that when the calculations of the polar glaciers, mountain glaciers and the humidity in the sky are made, the waters on Earth can rise up to 457 meters. One of the reasons for this estimate is the ones found in Geological layers in geological historical studies. He has previously shared several Geological reports. At the same time, if you watch the documentary "Ancient Apocalypse", you will see that I am right according to what is described in the documentary. We looked at these:

 

1. Geological Historical Research

2. Accounts of Previous Civilizations

3. Narratives of the History of Religions

4. Descriptions of the Findings about the History of Astronomy

5. Astronomical Observations

Some of the publications that have been detected and shared by space observation centers so far are:

1. The impact of a tail of the Tariq Star on Neptune

2. The Star of Tarik's disintegration of a small structure located in the Sirius Constellation

3. Sending huge plasma discharges and electrical arcs from Tariq Star to Venus

4. The fact that the Star of Tariq causes huge explosions during its passage near the Sun

 

What started with the arrival of the Tariq Star?

 

1. Electromagnetic explosions

2. Radiation elevation

3. Sudden large earthquakes with an increase in the electricity levels of the ionosphere and the earth

4. Plasma discharges

5. Iron oxide rain

6. Acid rain

7. Asteroid, Meteor and Fireball rains

8. Megatronic earthquakes (M9+)

9. Sky phenomena

10. Lava coming out of the middle of cities

11. The activation of major volcanoes in the world

12. Sudden temperature changes and changes of seasons in the world

 

When will it arrive?

 

That's the question everyone is wondering.. Hz.I translated and explained Ali's (ra) El Bayan Sermon into Turkish. Here he mentions some omens and signs.

1. There will be a Solar eclipse 2 times and a Lunar eclipse 2 times that year

2. The shadow does not appear in the Kaaba 2 times that year

3. That year, a pest raids the Kaaba

4. That year there was a big earthquake in Damascus

5. In those years, there would be a war of 5 Arab Kings

6. In those years, the Levant region was mixed

7. 1 Of the month of Ramadan of that year. the day and the second week of the week fall on a Friday

8. That year the Kaaba was flooded

9. In those years, the Arabian deserts flourished

Hz.In the time of Muhammad (PBUH), the Arabic Lunar Calendar was used. The Hijri Calendar was not used. According to the Arabi Lunar Calendar, the 2nd month of Ramadan. On Friday, after the morning prayer or the Friday prayer, we were given the advice "close your houses, cover your doors and windows, put on your woolen clothes, prostrate and recite the Subhun Quddus prayer, protect your ears and eyes".

The tail of the Tariq Star or one of its moons will pass near the Earth with great light and noise. after 3-4 months, in the month of Safer, the Star of Tariq will appear. After that, there is a red-hot doomsday. The worldwide population of people will decrease to 3-5 million. The rest of them will fight for the very little land and water that is left. Before the arrival of the Tariq Star and during the transit, there will be no place that has not been destroyed, and more than 70% of the World's land will be flooded. In the Bible of Christians, the subject of Wormwood is mentioned in the mention of "7 Trumpets". "During his arrival, 1/3 of people, animals and plants die, when he arrives, 1/3 of living things die, and after he passes by, a large part of living things die," it is said.

 

By looking at all these, it is up to you to check whether the signs and omens of the Star of Tariq are OK in the year you are in, if it is OK, to be present as a precaution, and to make your preparations without them. Don't look at people who don't understand these issues talking about them to get a place on social media. None of them can show the source. There are a lot of people who share what they took from us on the right and left and add everything together.

The President of the Arab Astronomical Society and Astronomy lovers in Arab countries are making observations of the Tariq Star with more than 250 telescopes. According to them, this year is okay. But if he doesn't come this year, they're definitely looking at next year. Jews and Christians have been waiting since last year. The proclamation of the State of Zion and the appearance of the Antichrist also depend on the arrival of the Star of Tariq. According to Muslims, the emergence of the Mahdi and the Prophet.The descent of Jesus (pbuh) to earth also depends on the arrival of the Star of Tariq. In the near future, 4 different sayha will be heard at 3 different times. One of them will belong to the Star of Tariq, the other to the Mahdi, and the other two will belong to Gabriel (as) and Satan. These are described in religious sources. Since the unbelievers and corrupt believers will multiply in the End times, there will be few believers in them. So-called Muslims will not be interested in these issues at all and will be caught in heedlessness. There are precautions that need to be taken mentioned in the hadiths. But they will also be respected. The globalist media will not inform people about this and will block those who inform. Because the Globalists want the world's population to decrease. Tarik Star will also do this job properly with the name "Destroyer / Destroyer". Globalists rely on the shelters they have built.

 

The process during its arrival

 

It is stated in the Hadith that when the noise of the Star of Tariq is heard, many people will be blind and many people will be deaf. This noisy mother is called "sayha". After becoming Sayha, the Star of Tariq will appear within 3-4 months, and after that, greater disasters will occur. As we get closer to the Earth, disasters and catastrophes will surround everywhere. There will be no place left that has not been destroyed. The megatronic earthquakes that will occur will be in the form of "earthquake storms" and the smallest will be M11+. The world will begin the cleansing process.

 

1. The process before the sound will be behind the Sun and those who are at the appropriate angle 1-2 times a day will be able to take images for up to half an hour.

 

2. The process of hearing sayha: States such as confusion, deafness or blindness, loss of mind will appear. It will most likely bring great disasters with it.

 

3. The process between the hearing of the Decalogue and its occurrence: there will be a question of the emergence of very big disasters.

 

4. Appearance: Its three tails will be clearly visible and it will look as big as the Moon. It will cause the beginning of very big disasters.

 

5. The period between its occurrence and impact with the Earth: It covers a period of about 40 days. Dec. During the first week of this period, you should pack your belongings and make your way to your safe areas or obas. It will get darker and darker and there will be redness. With the precipitation of iron oxide, the falls of celestial bodies will increase in speed. People will have trouble breathing. The waters that are in the square (lakes, seas, oceans, rivers, teas, etc.) will be poisoned.

 

6. Impact with the Earth: According to Carlos Munoz Ferrada, its three tails will hit the earth. According to my theory, it will rub two tails against the Earth and pass. I showed you on the maps where to rub it. However, this impact will cause great physical damage to the Earth. there will be complete darkness and redness for 3 days. It is a time when disasters peak.

 

7. The first Deceleration from the Earth: this process takes between 40 and 60 days. It is the time when great disasters continue. The darkness and redness will continue.

 

8. Its complete separation from Earth: it will take more than 7 years. It is a relatively easy time for intelligent and knowledgeable people, but for others it is a time full of death.

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT NOTE: We do not have time to tell each of the people who have just discovered us and what we have written separately. We have made many posts on Social Media, video sharing sites and blog areas of our websites. You can learn various information by looking at them. Or you can wait for the book I'm going to write about the Tariq Star. We have no obligation to prove anything to anyone and convince anyone. Do not ask questions about the Anunnaki either. The Anunnaki are a genie society that lived on Earth before humans. Most of them were placed on the Star of Tariq by the will of Allah and sent. We don't believe in things like Flat Earth, Reptilians, aliens, Anunnaki creating humans. Believers are also not interested in us. We are making statements that keep our feet firmly on the ground by looking at the humanities and religious sciences. We do not believe in hypothetical, made-up nonsense that has no sources. First and last name, profile picture, the stories of people who are not clear whether they are a serious researcher or not are already considered non-existent for us from the very beginning. Do not confuse us with others. Social media phenomena from all over the world are taking what we share and serving people with the nonsense they add on top of it. They just keep talking and talking without knowing anything about Astronomy, Geology, the History of Religions, General History, Symbology, or any other branch of science. And when we say these things, they call us "smug". I'm the most expert in this field, and I don't have time for ridiculous things. He who seeks true and accurate knowledge gets what he needs, but those who keep talking nonsense gather only fools like themselves around him.

 

 

Bülent Abdullah Turgut (BAT) Turk Alpha Centauri

 

Turkish Space Observers (TSO) Astronomy Researcher

Nibiru Versatile Researcher and Expert

nibiru-0004.jpg
nibiru-0005.jpg
bottom of page