top of page
cengiz-han.jpg

Cengiz Han
Чингисхан

Cengiz Han'ın torunları Moğolistan, Çin, Türkiye, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tataristan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, Kırım, Balkanlar gibi coğrafyalara yayılmışlardır.

​Потомки Чингисхана распространились по таким регионам, как Монголия, Китай, Турция, Восточный Туркестан, Азербайджан, Казахстан, Татарстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Крым, Балканы.

Büyük Türk Kağanı - Великий тюркский каган
cengiz-han-2.jpg
cengiz-han-3.jpg
cengiz-han-4.jpg
cengiz-han-imparatorlugu.png
CENGİZ HAN'IN TORUNLARININ BULUNDUĞU ÜLKELER
СТРАНЫ, В КОТОРЫХ БЫЛИ ПОТОМКИ ЧИНГИСХАНА

TÜRKİYE | ТУРЦИЯ
KAZAKİSTAN | КАЗАХСТАН
MOĞOLİSTAN | МОНГОЛИЯ
DOĞU TÜRKELİ (ÇİN) | ВОСТОЧНЫЙ ТЮРКЕЛИ (КИТАЙ)
DOĞU TÜRKİSTAN | ВОСТОЧНЫЙ ТУРКЕСТАН
KIRGIZİSTAN | КИРГИЗИЯ
RUSYA | РОССИЯ
TATARİSTAN | ТАТАРСТАН
ÖZBEKİSTAN | УЗБЕКИСТАН
HİNDİSTAN | ИНДИЯ
BALKANLAR | БАЛКАНЫ
AZERBAYCAN | АЗЕРБАЙДЖАН
KIRIM | ИЗБИЕНИЕ
ALTAY | Алтай
SAHA YAKUTİSTAN | САХА ЯКУТИЯ

Cengiz Han İmparatorluğu

Империя Чингисхана

cengiz-han-imparatorlugu-bayragi.png

Kısa bir Kağanlık süresine rağmen Asya'nın ve Avrupa'nın çoğunu fethetmiş büyük Türk lideri bir çok açıdan dünyaya nizam getirmiştir.

Несмотря на короткий период каганата, великий тюркский вождь, завоевавший большую часть Азии и Европы, во многом навел порядок в мире.

Gönderiler
& Makaleler

Поставки
И статьи

cengiz-han-destani.jpg

FRAGMAN / ТРЕЙЛЕР

bottom of page