top of page

Büyük İstanbul Depremi / The Great Istanbul Earthquake

Etiketler / Hashtags:

#OlasıTehlikeler #PossibleHazards #KozmikEnerji #CosmicEnergy #BüyükİstanbulDepremi #TheGreatIstanbulEarthquake


İşaretler / Person Tags:

@bulentabdullahturgut @bat @kunbildynasty
Geçmişte defalarca kere İstanbul depremi meydana geldi. Devletlerin deprem büyüklüklerini 2-3 puan aşağıda göstermek gibi bir politikası olduğunu ve hissedilen büyüklük ile ölçülen büyüklük arasında 4-5 puana kadar çıkan farklar bulunduğunu unutmayın. İstanbul'u tamamen yıkacak türden megatronik deprem dalgasının olacağını dini kaynaklar da ifade etmektedir. Günümüzde İstanbul'da yaşayan bir çok kişi İstanbul'u terk ederek Anadolu'da yaşamına devam etmektedir. Bir yandan İstanbul'un gayrı Türklere hizmet eder hale gelmesi ve bir yandan da deprem olasılığı insanları tedirgin etmektedir. Biz kimseye "İstanbul'un terk edin" de diyemeyiz "İstanbul'u terk etmeyin" de diyemeyiz. Ama her halükarda büyük bir afet yaşandığı zaman sizin de hareket planınız ve tedbiriniz olmalıdır.


The Istanbul earthquake has occurred many times in the past. Remember that the states have a policy of showing earthquake magnitudes 2-3 points below, and there are differences of up to 4-5 points between the magnitude felt and the magnitude measured. Religious sources also state that there will be a megatronic earthquake wave of the kind that will completely destroy Istanbul. Today, many people living in Istanbul leave Istanbul and continue their lives in Anatolia. On the one hand, the fact that Istanbul has become a service for informal Turks and on the other hand, the possibility of an earthquake makes people nervous. We can't say "Leave Istanbul" to anyone, we can't say "Don't leave Istanbul" either. But in any case, when a major disaster occurs, you should also have a plan of action and precautions.
1509 İstanbul Depremi


'Kıyamet-i Suğra' yani 'Küçük Kıyamet' olarak adlandırılan 1509 İstanbul Depremi, 7,2 büyüklüğündeydi ve 10 Eylül 1509 günü gece saat 4 civarında meydana geldi. İnsanlar daha ne olduğunu anlayamadan bütün şehir resmen harap olmuştu. Deprem nedeniyle meydana gelen dev dalgalar, İstanbul ve Galata'nın surlarını aşarak; şehri resmen istila etmişti. Dönemin kaynaklarında bahsedildiğine göre depremde 5 ila 13 bin insan hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin insan da yaralanmıştı. Dönemin önemli yapıları da depremden nasibini almıştı. Ayasofya Camii, Rumeli Hisarı, Kız Kulesi, Anadolu Hisarı ve Topkapı Sarayı da depremin zarar verdiği yapılardı. Bu 'Küçük Kıyamet' adıyla anılan depremde insanlar evlerini kaybetmenin yanı sıra, su şebekesinin ve değirmenlerin zarar görmesi sebebiyle yiyecek ve sudan mahrum kalmıştı.


1509 Istanbul Earthquake


The 1509 Istanbul Earthquake, called 'Kıyamet-i Suğra', that is, 'Little Apocalypse', had a magnitude of 7.2 and occurred on September 10, 1509 at around 4 o'clock at night. Before people even realized what had happened, the whole city was officially devastated. The giant waves caused by the earthquake had officially invaded the city by overcoming the walls of Istanbul and Galata. According to the sources of the period, between 5 and 13 thousand people lost their lives in the earthquake, and about 11 thousand people were injured. Important structures of the period also received their share from the earthquake. Hagia Sophia Mosque, Rumeli Fortress, Maiden's Tower, Anatolian Fortress and Topkapi Palace were also damaged by the earthquake. In addition to losing their homes, people were deprived of food and water due to damage to the water network and mills in this earthquake, which was called the 'Little Apocalypse'.
1766 Büyük İstanbul Depremi


22 Mayıs 1766’da Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, güneş doğduktan yarım saat sonra meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki bu deprem, İstanbul'u neredeyse tanınmaz hale getirmişti. Marmara Denizi'nin doğusunda meydana gelen ve 3-4 dakika boyunca süren 'Büyük İstanbul Depremi', İzmit'ten Tekirdağ'a birçok bölgeyi de etkilemiştir. Öyle ki denizde tsunamiyi andıran dev dalgalar meydana gelmiş, yaklaşık 4 bin kişi de hayatını kaybetmişti. Fatih Sultan Mehmet Camisi neredeyse bu depremle birlikte yıkılma durumuna gelmiş, cami medresesinde eğitim gören 100 civarında öğrenci de hayatını kaybetmişti. Topkapı Sarayı, Galata ve Pera, Kapalı Çarşı, Ayasofya ve şehir surları da büyük ölçüde hasar görmüştü.


1766 The Great Istanbul Earthquake


This 7.5 magnitude earthquake, which occurred on the third day of the Feast of Sacrifice on May 22, 1766, half an hour after sunrise, had made Istanbul almost unrecognizable. The 'Great Istanbul Earthquake', which occurred in the east of the Sea of Marmara and lasted for 3-4 minutes, also affected many regions from Izmit to Tekirdağ. So much so that giant waves resembling a tsunami occurred in the sea, and about 4 thousand people lost their lives. Fatih Sultan Mehmet Mosque almost came to a state of collapse with this earthquake, and about 100 students studying at the mosque madrasa also lost their lives. The Topkapi Palace, Galata and Pera, the Grand Bazaar, Hagia Sophia and the city walls were also heavily damaged.
1894 İstanbul Depremi


10 Temmuz 1894'te, saat 12.30 civarında İstanbul çok büyük bir depremle sarsıldı. Üç ayrı sarsıntı halinde meydana gelen ve toplamda 17-18 saniye süren bu deprem, Güneydoğu Marmara Denizi'nde meydana geldi. Deprem sırasında Marmara Denizi 200 metre kadar geriye çekilirken, neredeyse denizdeki tüm tekneler ve sandallar da karaya sürüklendi. Ambarlı, Kınalıada, Burgaz Ada ve Ortaköy'de büyük yarık ve çatlaklar meydana geldi. Birçok binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü bu korkunç depremde, resmi rakamlara göre İstanbul içinde 474 kişi hayatını kaybederken; yaklaşık 500 kişi de yaralandı. İstanbul'un neredeyse yerle bir olduğu bu deprem, Kapalı Çarşı ve Bit Pazarı'nı da tamamen yıktı.1894 Istanbul Eartquake


On July 10, 1894, Istanbul was shaken by a very big earthquake at around 12.30 am. This earthquake, which occurred in three separate tremors and lasted for a total of 17-18 seconds, occurred in the Southeastern Marmara Sea. During the earthquake, the Marmara Sea retreated about 200 meters, while almost all the boats and boats in the sea also drifted ashore. Large cracks and cracks occurred in Ambarli, Kınalıada, Burgas Ada and Ortaköy. According to official figures, 474 people lost their lives in this terrible earthquake, in which many buildings were destroyed and damaged, while about 500 people were injured in Istanbul. This earthquake, in which Istanbul was almost razed to the ground, also completely destroyed the Grand Bazaar and Bit Pazarı. 


Etiketler / Hashtags:


#OlasıTehlikeler #PossibleHazards #KozmikEnerji #CosmicEnergy #BüyükİstanbulDepremi #TheGreatIstanbulEarthquakeİşaretler / Person Tags:


@bulentabdullahturgut @bat @kunbildynasty


Sosyal Medyada Takip Edin / Follow Us on Social Media:İletişim / Contact:Bütün Websitelerimiz / All Our Websites:
36 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page