top of page

Yeni Projeler ve Çalışmalar

Milletimizin ve ülkemizin selametine ve geleceğine katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz. Sorunları anlatıp geçen değil, onlara çözüm üreten de oluyoruz.

Ahir Zamanda (içinde bulunduğumu zamanda) bizi neler bekliyor?

Bu milletin iyiliğine ve geleceğine destek vermek, yatırım yapmak, yol açmak için bu ülkenin varlıklı insanları ve devleti bizim projelerimize de destek vermelidir. Zira gün günden kötüye geliyor. Doğal afetler ve felaketler giderek artıyor ve güçleniyor. Bu alanda daha ciddi çalışmalar yapabilecek akılda insanlara destek verilmezse bugün başkasına uğrayan afetler ve felaketler yarın onlara da uğrayacaktır. Küreselcilerin yıkım projeleri ve bir adı "Yıkıcı / Destroyer" olarak Tarık Yılıdızı'nın getireceği büyük yıkım ve sıfırlama bütün dünyayı perişan edecektir. Bırakın bizim anlattıklarımızı; Hz.Muhammed (ASM), Kur'an-ı Kerim, Hz.Ali (as), büyük İslam alimleri, günümüz din adamları dahi Tarık Yıldızı'ndan haber veriyorlar. Artık 300-500 yıl kalmadı. Bazıları da "onlar Yahudi / Şia uydurması" diyor. Bunlar cahilce ve ahmakça ifadelerdir. Hiçbir şey araştırmadan ve okumadan sadece kendi kanaatlerini anlatmaktadırlar. O zaman Allah'a, Hz.Muhammed'e (ASM), Hz.Ali'ye ve büyük İslam alimlerine alenen "yalancı" demiş oluyorlar. Hz.Muhammed'in (ASM) bildirdiğine göre insanlığın ömrü en fazla 15. Hicri Asra kadardır. Şu anda 1445 yılındayız. Geriye kalıyor 55 Hicri yıl. Bunun 40 yılı Son Asr-ı Saade Dönemi'dir. Geriye kalıyor "en fazla" 15 Hicri yıl. Bu süreçte yaşanacak olaylar da İslami kaynaklarda şu şekilden özetlenebilir (sadece büyük olayları ve kişileri yazıyoruz):

 

1. Tarık Yıldızı'nın gelmesi ve Dünya nüfusunu çok azaltması. Hristiyanlıkta Pelin olarak belirtilen yıldız olup 7 Trompet bahsinde geçer.

2. Mehdi'nin ortaya çıkması

3. Mesih İsa'nın (as) yeryüzüne inmesi

4. Dabbet'ül Arz'ın meydana çıkması ve Kafirler ile Münafıkları işaretlemesi

5. Rum-Müslüman Savaşları 

6. Müslüman toplumların çoğunun yok olması (maalesef Münafıklık çok fazla)

7. Melhame-i Kübra savaşları: 3 Savaş

8. Deccal'in ortaya çıkması

9. Büyük Süfyanın ortaya çıkması

10. Büyük kıtlık ve kuraklık yılları

11. Üç büyük salgın ile insanların kırılması

12. Şeytanların ve kötü cinlerin şehirlere doluşması, Meleklerin ve samimi Müslümanların kırsala göç etmesi

13. İlmin ve doğru itikadın dünyadan kalkması (çok az insan doğru yolda kalır)

14. Rehber ve Lider olabilecek kalitede insanların azalması

15. İnsanların azgınlaşması ve ahlaksızlaşması

16. Cehaletin ve ahmaklığın artması

17. İnsanların anlama kabiliyetinin azalması ve saçma şeylere yönelmesi

18. Yecüc ve Mecüc saldırıları

19. Hz.İsa'nın (as) sultanlık dönemi (Son Asr-ı Saadet: En çok 40 yıl) 

Tarık Yıldızı gelip geçtikten sonra dünyada 3-5 milyon insan kalacaktır. Hz.İsa'nın (as) Yecüc Mecüc ile mücadelesi sonrası ise sadece 30000 insan kalacaktır. Diğer bütün insanlar ölüp gidecektir. Ölenlerin çoğunluğu ise maalesef ya Kafir ya da Münafık olarak dünyadan çekilecektir. Samimi Müslüman olan bir avuç insan kalacak, onlar çok sıkıntı çekecek, Deccal'ın hakimiyetinde dışlanacak ve aşağılanacak, bir çok uğraşlarında başarısız olacaklardır. Allah elbette onların iyi niyetlerini ve gayretlerini bilmektedir, Hesap Günü onlara en güzel hediyeleri de verecektir İnşallah. Kafirler ve Münafıklar samimi Müslümanlarla sürekli dalga geçecekleri ve ilme kulak vermeyecekleri için ne yaşamlarından lezzet alacaklar, ne doğru yolda duracaklar, ne de iyi insanları destekleyeceklerdir. Onların yeri ebedi cehennemdir.

Herkes yolunu ve safını seçiyor. Dabbet'ül Arz denilen mahluk, insanların niyetlerine, düşüncelerine ve amellerine göre onları "Müslüman", "Kafir," "Münafık" diye damgalayacaktır. Gitmediği insan kalmayacaktır. 

Bir ülkede varlıklı insanlar hayatın gerçeklerine ve maneviyata duyarsız, fakirler ise dünya sevdasına kapılıp hevesleri peşinde her şeyini harcayan bir ruh haline girmişse o ülkede huzur, güven, gelişim, akıl kalmamış demektir. Dünya kötüye gidiyorsa bunda yapması gerekenleri yapmayanları ve yapmaması gerekenleri de yapanların payı büyüktür. Elbette ki kasırga sizin varlığınızı da içine alasıya kadar eğleşeceksiniz. Ama sonrasında iki cihan da büyük bir yıkım getiriyor.

Diyelim ki Ahir Zamanda olacağını söylediğimiz şeyler olmadı, Afetler ve Felaketler yaşamımızın bir parçası ve bunlara karşı hazırlık yapmak ne kadar akılsızca olabilir? Diyelim ki bizim söylediğimiz şeyler oldu ve siz bizi dikkate almadınız, halinizin ne olacağını hiç düşündünüz mü? Akılsız, ahmak, bencil, hasetçi, fitnebaz insanları dinleyerek ne kadar akıllı olabilirsiniz ki? Bizim söylediklerimizi dinleyip tedbir üzere hazırlık yaptığınızda hem bizim söylediğimiz olayların olmaması veya hem bizim söylediğimiz olayların olması halinde karlı çıkacağınızı göremiyor musunuz? Göremiyorsanız buna "gaflet uykusu" deniliyor. Biz onca çalışmayı boş yere yapmadık. İlimle, ferasetle, basiretle, bize söylendiği üzere çalışarak yaptık. Bütün uğraşlarımız bilimsel ve akli temellere uygundur. Bizi ve çalışmalarımızı tanımayanlar önyargılarıyla boş boş konuşuyorlar. Onlar umursamaz olmayı akıllı olmak olarak görüyorlar. Halbuki ne büyük bir akli zaafiyet içinde olduklarını bilmiyorlar.

"İnsanların çoğu neler olup bittiğinden haberdar değildir ve hatta haberdar olmadığının farkında bile değildir." Noah Chomsky


Sayhalar:

Sayhalar yani bağırışlar aslında kötü bir takım olayların gelişeceğine dair ilandır. Her birinde Dünya'da yıkımlar ve yok oluşlar çoğalır.

1. Tarık Yıldızı'nın Sayhası: Tarık Yıldızı'nın Dünya ile çarpışmasına en fazla 6 ay kaldığını ifade eden bir yakınlaşmadır. Bir çok insanın aklını alır, bir çok insanı sağır eder, bir çok insanı kör eder..

2. Mehdi'nin 3 Sayhası (Birincisinde yeryüzünde devasa depremler olur, ikincisinde bütün teknoloji ortadan kalkar, üçüncüsünde bütün Münafıkların ruhları bir anda kabzedilir ve onlar ebedi cehenneme gönderilir)

3. Hz.Cebrail'in (as) ve Şeytan'ın aynı gün Sayhaları: Hz.Cebrail'in (as) Sayhası ile Mehdi, Şeytan'ın Sayhası ile Büyük Süfyan çıkışı ilan edilir.

4. Her günah yaygınlaşıp yerleşim yerlerinin meleklerce "günahkar" ilan edilmesini ifade eden ve gökyüzünden gelen değişik sesler, Sayhalar

Projeler ve Çalışmalar:

Hem kendiniz maddi kazanç elde etmek ve hem de insanlarınızın iyiliği için bir şeyler yapmak isterseniz sizi çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyoruz. İyi bir tanıtım ile beklediğinizden fazlasını da bulabilirsiniz.

1. Fiziki Oba Alanları: Konteyner, kıl çadır, prefabrik ev türü materyaller ile Güvenli Alanlarda fiziki oba alanları kurulabilir. Ayrıca yer altına konteynerler ile sığınaklar da yapılabilir. Biz bu konuda işbirliğine açığız. Farklı ülkelerde bu tür yapılar oluşturduk. Ülkemizde de oluşturulabilir. Güvenlik açısında sadece obalara katılacak olanlara bilgiler verilir. Fiziki oba alanlarında; kamp yerleşim alanları, ekim yapılabilecek bahçeler, ahırlar ve ağıllar, teknik atölyeler gibi türlü şeyler hazırlanabilir.

2. Afet ve Felaket Stratejik Araştırma Merkezi kurulması: Yılların getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile böyle bir merkezin kurulması ve çalışmalar yapması elzemdir. Bizim yönetimimiz altında ve farklı bakış açısıyla çok daha verimli ve faydalı çalışmalar yapılabilir.

3. Güvenli Alanlarda evler ve sığınaklar: Bizim ön çalışmalarını yaptığımı yerlerdeki Güvenli Alanlarda evler ve sığınaklar yapmak isteyenlerle işbirliği yapılabilir. Böylece yakın zamanda meydana gelen ve gelebilecek olan türlü afetlere ve felaketlere karşı daha güvenli olan yerlerde insanlar ikamet edebilirler. Hatta böyle alanlarda köyler de oluşturulabilir.

4. Yeni Yayınlar: Bugüne kadar yaptığımız yayın çalışmalarını daha da genişleterek ve yeni çalışmalar da yaparak tam bir Afet ve Felaket Yayın Külliyatı oluşturulabilir. Böylece Dünya'nın en tehlikeli coğrafyası olan Türkiye'de yaşayan insanlar için tam bir Başucu seti olur. İyi bir tanıtım yapılarak bütün Türk Dünyası'nda ve hatta bütün Dünya'da yayınlarımızın satışı mümkün olacaktır. Ticari potansiyeli çok yüksek bir konudur. Akıllı ve imaj, tanıtım, reklam konularıyla ilgilenecek kişilerin, firmaların, yayınevlerinin tam da aradığı ürün çeşididir. Bununla birlikte çeşitli firmalar ve STK'lar da sponsor olarak bu çalışmalara maddi destek verebilirler.

5. İnternet Fenomenleri ve Medya Mensupları ile çalışmalar: Gerçekten akıllı, faydalı, verimli bir uğraş içine girmek istiyorsanız bizimle birlikte hareket edin. Bu millete ve bu ülkeye faydanız olsun. Bizim ve çalışmalarımızın tanıtımlarını yapın ve siz de kazanın.

a. Sizi ücretsiz VIP Oba Organizasyonuna dahil edelim ve size doküman setleri gönderelim
b. Size vereceğimiz kodu takipçilerinizle sık sık paylaşın, onlara ücretsiz dokümanlar gönderelim
c. Size vereceğimiz kodu da kullanarak takipçileriniz ile oyunlar düzenleyin, hediye olarak onlara doküman setleri verelim 
ç. Kitabımızın tanıtımını yapın; normal fiyatının 3 misli ücret ile hem sizin ve hem de kitap yazarının resimli ve imzalı halde kitabı kişilere gönderelim. Siz de satış üzerinden para kazanın
d. Size vereceğimiz kod ile dokümanlarımızı almak isteyen takipçilerinizden gelen kazancı sizinle bölüşelim
e. Takipçilerinize çekilişle veya oyunla her ay 3 tane ücretsiz oba katılımı hediye edin
f. Yurtdışı obalarımız ve yabancı ülke afet analizlerimiz için İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Kazakça, Azerbaycan Türkçesi, Fransızca gibi dillerde tanıtımlar yapın, vereceğimiz kod ile siz de kazanın
g. Çalışmalarımızı tanıtan videolar çekin, kazancınızı artırın

6. Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT) ve Turkish Space Observers (TSO) Merkezi kurulması: Doğa aktiviteleri, gökyüzü gözlemciliği ve çeşitli eğitimler (çocuklar için temel insani değerler eğitimi, doğal bitkilerin kullanılması, Bushcraft, kampçılık, dağcılık, hazırlıkçılık, dar alan bahçeciliği, surviving, vs.) verilmesi konularıyla ilgilenen bir merkez kurmak istiyoruz. Bunu da köyde bir alan alarak yapabiliriz. Uygun bir araziye konteynerler kurarak burada çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Tabi ki bunlarla gelir de elde etmek söz konusu olacaktır. Bu projemize destek vererek siz de kazançlı çıkabilirsiniz.

Sonuç olarak;

Bu şekilde değişik fikirlere açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Tabi belirli sınırlar dahilinde hareket etmek zorundayız. Zira yıllardır emek verdiğimiz şeylerin tamamen ücretsiz şekilde dağıtılmasını istemeyiz. Hem biz kazanalım, hem siz kazanın, hem de takipçileriniz kazansın.

1. İnsanlardan uzak yaşamı seçeceğiniz zaman biz size yer seçiminde ve neleri nasıl yapacağınız konusunda yardımcı oluruz
2. Size Geleneksel Şifa konularında bilgiler verebiliriz
3. Kırsalda kendinize gelir getirici hangi aktiviteleri yapabileceğinizi sizinle paylaşırız


Akıllı Devlet ne yapar veya yapmaz?

1. Gerçek ilim sahiplerine (diploma ilim sahibi olmak için referans değildir) destek çıkar ve onların çalışmalarına sponsor olur

2. Dünya'nın en tehlikeli coğrafyasında yaşıyorken Afetler ve Felaketler konusunda detaylı araştırmalar yapan insanlara destek çıkar

3. Gerçek alimlerin cahiller tarafından ötelenmesine ve kötülenmesine izin vermez

4. Gerçek ilim sahiplerinin ve iyi uğraşlar peşinde olanların açıklarını aramaz, onların kötü duruma düşeceği günü beklemez, onları her halükarda koruru ve gözetir

5. Değişimi değil, gelişimi destekler

6. Doğru ve düzgün araştırmalar ve analizler yapabilecek ilim sahibi insanlar için merkezler kurar, onların çalışmalarını değerlendirir


Akıllı Millet ne yapar veya yapmaz?

1. Gerçek alimleri kötülemez, aşağılamaz, görmezden gelmez, ötelemez

2. Gerçek ve faydalı ilimlere karşı düşmanlık beslemez

3. Saçma, sapkın, kötü fikirlere ve akımlara bel bağlamaz

4. Araştırmadığı ve okumadığı halde diploma ve ego sahibi olup kendini alim sanmaz

5. Kişisel çıkarlarına göre gerçek alimlere yaklaşmaz

6. Maddi ve manevi olarak gerçek alimleri her halükarda destekler, korur ve gözetir

7. Gerçek alimlerin açığını aramaz ve tekme atacağı günü beklemez

8. Haddini ve edebini bilir, rastgele konuşmaz ve ortalığı karıştırmaz

bottom of page